0
تشخیص دوره سکه فلوس
سلام
کسی میتونه تشخیص بده این فلوس کدام پادشاهه؟