0
مشخصات و قیمت سکه خارجی
سلام
لطف بفرمایید مشخصات و قیمت این سکه رو؟
باکمال تشکر