0
سکه 1000 دیناری 1328 قمری احمد شاه
سلام
کیفیت و قیمت حدودی سکه 1000 دیناری 1328 قمری با توجه به ارور چرخش و ارور ترک قالب که روی سکه مشهود هست بفرمایید
سلام
لطف کنند بقیه اساتید و بزرگواران هم نظر بدهند.