با ارزش ترین تاریخ سکه ده ریالی
سلام
با ارزش ترین سکه ده ریالی دوتاج بزرگ چه تاریخهای است نازک یا زخیم این تاریخ ها رم اگر بگید و راهنماییم کنید بزرگواری فرموده اید