0
تعیین اصالت و پادشاه سکه ساسانی
باسلام
میخواستم بدونم آیا این سکه اصالت داره و متعلق به کدوم پادشاه هست؟
باتشکر