0
سکه دوهزار دینار صاحبقران ناصرالدین شاه
با سلام.
من میخواستم بدونم آیا این سکه دوهزار دینار صاحبقران ناصرالدین شاه اصل است یا خیر؟
البته بخاطر یک حرف B یا سال ۱۲۹۹ یا ۱۳۰۰ میباشد ولی میخواهم مطمئن بشم که تقلبی است یا نه.