1
سکه یاد بود حضرت علی(ع) متفاوت
با سلام و خداقوت به اساتید و کارشناسان و دوستان محترم،
می خواستم نظر دوستان را در مورد اصالت و قیمت سکه یادبود حضرت علی (ع) جویا بشم ، که البته پشت سکه ، با سکه های یادبودی که دیدم ، فرق میکرد