0
ارزش مدال یادبود اولین محصول چدن کارخانه آریامهر
سلام.مدال یادبود اولین محصول چدن کارخانه آریامهر در حال حاضر چند معامله میشه؟ممنون
ممنونم جناب ادیب ولی همین مدال 1,050,000 تومان - 10 ماه پیش در ایران انتیک فروخته شده!