0
یک روبل خاندان رومانوف
با سلام خدمت عزیزان
لطفا درجه کیفیت سکه یک روبل خاندان رومانوف را بگویید.
با تشکر