0
شناسایی سکه قدیمی
من یک مجموعه دار اسکناس و تمبر و سکه هستم .
می خواستم که لطفاً یک سکه رو برای من شناسایی کنید که من بتوانم برچسب مشخصات آن را بنویسم ...
قطر این سکه حدود 15 میلیمتر است و ضخامت آن حدود 1 میلیمتر و به نظر جنس آن مسی است .
سکه به صورت صحیح ضرب نشده و ضرب آن کامل نیست . در یک طرف سکه در داخل دایره نوشته الله الا ... وجود دارد و در طرف دیگر در دسط دایره علامت 8 پر (8 خط) و نوشته سلطان ... دور آن است .