1
روی سکه جمهوری
باسلام
میخواستم بپرسم رو و پشت سکه های جمهوری کدام طرف هست (طرفی که تصویر دارد یا طرفی که مبلغ ضرب شده)و این که سکه 10ریال قدس(هر دو طرف تصویر)پشت و روش کدام طرف هست؟