0
نوع و قدمت سکه
با سلام
سکه ای قدیمی دارم که نوع و قدمت و هویت آن را نمی‌دانم اگر ممکن هست راهنمایی بفرمایید
سپاسگذارم