مجموع سکه طلاو نقره صدسالگی فیفا
باسلام.لطفابفرماییدسکه 6 گرمی طلا در این مجموعه،طلای خالص میباشد یا فقط روکشی از طلادارد؟و ارزش ریالی مجموعه 3سکه فیفا که شامل یک سکه طلا6گرمی و دو سکه نقرهکه هرکدام12گرمی میباشد،چه میزان است؟