0
اصالت دارخما یونانی
سلام
کارشناسان و بزرگواران محترم خواهشمندم اصالت این سکه رو مشخص کنند.
این سکه چند دراخمایی هستش؟