0
عیار نقره سکه ۵۰۰۰ دینار تصویری رضاشاه
با سلام؛
احتراما همانطور ک مستحضرید در سایت ایران آنتیک عیار نقره سکه ۵ ریال رضاشاه ب درستی و ب صراحت ۸۲۸ در هزار درج شده است اما عیار نقره سکه ۵۰۰۰ دینار تصویری رضاشاه مشخص نشده است. با عنایت ب آنکه در سایت موسسه NGC عیار نقره سکه پنجهزار دینار رضاشاه ۹۰۰ در هزار اعلام شده است تقاضامندم مدیریت محترم اعلام نظر بفرمایند.
تصویر پیوست از سایت موسسه NGC است.