0
نوع ضرب سکه ۵۰ ریال نیکل
باسلام
سکه ۵۰ ریال نیکل پیوست برای سال ۱۳۷۰ ،من دو گونه نوشته خلیج فارس و دریای مازندران برجسته و گود در مجموعه دارم که درباره برجسته و گود بودن تو سایت چیزی نتونستم پیدا کنم.لطفا راهنمایی بفرمایید
سپاس