اصالت سکه پانصد دینار احمد شاه
سلام
آیا این سکه دارای اصالت است؟
لطفا راهنمایی نمایید.