بررسی اصل یا قلابی بودن سکه قدیمی
با سلام،،بنده یه سکه قدیمی با حروف عربی پیدا کردم خاستم بدونم اصله یا قلابی!؟