0
سرمایه گذاری در مدال یا سکه
با سلام
میخواستم بپرسم در ایران سرمایه گذاری بر مدال ،در آینده بازدهی بیشتری داره یا سکه.
سپاس