0
اولین سکه ماشینی در دنیا
با سلام
لطف کنید اولین کشور ضرب کننده سکه ماشینی و عنوان سکه رو بفرمایید
و تفاوت سکه نیمه ماشینی رو با سکه های ماشینی و چکشی بفرمایید
سپاس