صفحه قبل
قیمت جهانی سکه ماریا ترزا
با سلام
سکه ماریا ترزا متعلق به سال ۱۷۸۰ حدود ۲۴۰ سال پیش به چه علتی در بازار ایران حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ تومان خرید و فروش میشود(کیفیت معمولی) اما سکه پنج هزاردینار مظفرالدین شاه (کیفیت معمولی)حدود ۵۵۰ تا ...بنا به کیفیت سکه خرید و فروش میشود این درصورتی است که سکه ماریا ترزا حدود ۲۸ گرم ،سکه پنج هزار مظفرحدود ۲۳ گرم هست و حتی سکه ماریا ترزا ۱۰۰ سال از سکه مظفرالدین شاه پیر تر هست و هم به خاطر ضرب خارج بودن ممکن است قیمتش بیشتر شود. لطفا علت این قیمت سکه ماریا ترزا ۱۷۸۰ و قیمت جهانی اش رو بفرمایید.
سپاس