0
ضرب چکشی دوران میانه
درود بر تاریخ دوستان گرامی و مجموعه داران محترم
سکه ای دارم های کپی اما بسیارنزدیک به سکه اصلی و از جنس نیکل که باتوجه به کتاب هایی که مطالعه کردم به نظر می آید برای دوران عباسی باشد که کپی شده اما بازهم شک دارم و پشت و روی سکه با اطلاعات موجود در کتاب ها تطابق کافی ندارد.
اگر دوستان در این مورد سکه ها اطلاعات دارند راهنمایی بفرمایند
سکه مورد نظر قبلا توسط چندین نفر فرد ناشی با تیزآب تست شده است به همین دلیل کدر شده