0
تعیین قدمت سکه
سلام
سکه دارم اما نمیدونم برای چه دوره ای هست
لطفا راهنمایی کنید