0
اصالت سکه 100 دینار رایج
سلام
این سکه 100 دینار رایج مملکت اصالت دارد؟