صفحه قبل
دوره سکه چکشی
سلام
کسی میدونه این سکه برای چه دوره ای و کدام پادشاه است؟