صفحه قبل
تعیین اصالت مدال نقره عزت غیرت احمدشاه
باسلام خدمت اساتید گرامی
لطفا بفرمایید مدال نقره عزت غیرت احمدشاه پیوست اصل میباشد یا خیر؟
قیمت این مدال تقریبا چقدر است؟
سپاس