0
مدال طلا تاجگذاری
با سلام؛ با عنایت ب تصاویر پیوست؛ لطفا در خصوص دو موضوع کارشناسان محترم ابراز نظر بفرمایند؛ نخست درجه کیفیت و دوم تعیین عدد درجه کیفیت تا حد ممکن (با توجه به تصاویر)؛ تشکر.