3
تعیین اصالت سکه 5ریالی 1313
باسلام خدمت اساتید گرامی
لطفا بفرمایید سکه 5ریالی 1313 پیوست اصل میباشد؟
قابل ذکر اینکه وزن سکه حدود 25گرم میباشد
سپاس