0
سکه قدیمی 50 ریالی
سلام
چطوری قیمت این سکه های 50 ریالی را شناسایی کنم و کجا میتونم بفروش برسانم؟