0
مدال شیر دل ناصر اصل یا جعل؟
با سلام خدمت دوستان
آیا مدال شیر دل ناصر در تصویر اصل هست یا ضرب دوم؟
تشکر