0
اصالت سکه هزار دینار ناصرالدین شاه
با عرض سلام به خدمت کارشناسان محترم سایت
لطفا بفرمایید سکه دوهزا ر دینار ناصرالدین شاه اصل می باشد یا خیر؟