1
قیمت سکه قسطنطنیه
باسلام
قیمت این سکه های قسطنطنیه چنده؟
باتشکر