1
سکه اشکانی مهرداد دوم
با سلام خدمت استادان گرامی. لطفا نظر خود را راجع به اصالت سکه اشکانی مهرداد دوم ریش کوتاه و محل ضرب سکه بفرمایید.
جناب علیرضا به فر لطفا بجای نظر شخصی نظر کارشناسی خود را با ذکر دلیل بنویسید چرا که دوستان دیگر هم ممکن است به راهنمایی نیاز داشته باشند و نظر شخصی بدون ذکر دلیل قابل استناد نیست