2
مدال فوج گارد نادری
سلام وقت بخیر ، استاتید بزرگوار این مدال برای چه دوره ای است ،آیا مدال کمیابی است ؟ و آیا ارزش مالی دارد دارد ؟