صفحه قبل
ارزشیابی سکه طلا 1913 سورین
سلام
لطفا این سکه سورین را ارزش یابی بفرمایید
قطر ۱۹ میلیمتر است
جنس طلا
۱۹۱۳