0
وجود نقاط ریز شبیه خوردگی روی سکه
درود . قربان سوالی داشتم. بنده یک پک سکه نقره به ظاهر پروف خریداری کرده ام. پس از ذریافت مشاهده کردم بر روی برخی از انها نقاط سیاه رنگی است که با دستمال پاک نمیشوند. خواستم ببینم این خطوط اولا قابل زدودن هستند یا خیر و بعد اینکه ایا از ارزش اصلی سکه میکاهند یا خیر و چقدر؟. البنه این نقاط خیلی کوچک و با دقت قابل مشاهده اند.