0
کارشناسی اصالت سکه چکشی
سلام
دوستانی که در خصوص سکه تخصص دارند نظر کارشناسی در خصوص تصویر سکه ارسالی بنده بدن
ممنون