صفحه قبل
ارور فیلیگران اسکناس 200 ریالی
درود
آیا این مورد ارور محسوب میشود؟ چشم های در فیلیگران پر رنگ شده
سپاس گزار میشوم ارزش حدودی آن را بفرمایید
با سپاس