0
سکه پنج هزار دینار احمدشاه ۱۳۴۱
با سلام.
از کارشناسان گرامی خواهشمندم که اصالت، کیفیت و ارزش حدودی این سکه را تعیین نمایند. متشکر