0
سکه ارور سکه بر سکه (نگاتیو)
با سلام
سکه ارور سکه بر سکه (نگاتیو) زیر دارای اصالت میباشد؟
لطفا راهنمایی بفرمایید.