0
قیمت مدال شوروی
باعرض سلام خدمت اساتید بزرگوار ممنونم میشم بابت پاسخهای شما قیمت این مدالها واصالت شون