0
مهر قدیمی
سلام خسته نباشید
ببخشید این مهر نمی دانم مال چه دوره ای هست ببخشید هر چند که مربوط به سکه نیست شرمنده شما اگه می دانید کمکم کنید؟