صفحه قبل
مهر قدیمی
سلام خسته نباشید
ببخشید این مهر نمی دانم مال چه دوره ای هست ببخشید هر چند که مربوط به سکه نیست شرمنده شما اگه می دانید کمکم کنید؟