0
ارور سکه 20 ریال 1361
باسلام
سکه ۲۰ ریالی ایا این ارور داره؟
اگه ارور هست چه قیمت میشه گذاشت روش؟
باتشکر
باکمال تشکرازاقای تدین که پاسخ دادن اون عکس قبلی کیفیت نداشت اون گودی پشت سکه قبل از ضرب ایجاد شد حرف ن سالم هست بازم گفتم بااین عکس توجه کنید منون میشم باتشکر