0
سکه دوهزار دینار احمد شاه
باسلام
کارشناس های عزیز لطفا قیمت و اصالت رو بگید
ممنون