1
Copper Spot در سکه دایم روزولت
با سلام.
از آنجا که دوست گرامی جناب رضایی سؤال جالبی در مورد پدیده Copper Spot داشتند، تصویر نمونه ای ارزشمند از دایم پروف روزولت را تقدیم دوستان می کنم که نشان میدهد Copper Spot در کیفیت سنجی سکه تأثیری ندارد؛ چرا که مؤسسه معتبر PCGS برای این سکه، درجه PR69 را تعیین نموده است؛ حال آنکه آثار مشهودی از Copper Spot بر مسکوک فوق دیده می شود.