پدیده copper spot
با سلام؛ دوستان با لحاظ چهار فاکتور آثار تماسی، خراش‌های مویی، جذابیت چشمی و درخشش در تعیین گرید یک سکه یا مدال طلا، آیا وجود اثرات لک قرمز و داغی (copper spot) روی سطح سکه در تعیین گرید آن دارای اثر منفی است یا خیر؟ آیا وجود این لکه‌ها را می‌توان ب نوعی یک حالت خاص حساب کرد و سکه را با قیمت بیشتری خرید؟ یا نه بالعکس وجود این آثار باعث تنزل قیمت آن می‌شود.