0
اصالت سکه چکشی ناصرالدین شاه
سلام خدمت اساتید محترم
ایا این سکه ناصرالدین شاه ضرب دارالسلطنه تبریز اصالت دارد؟
ایا ارزش نگهداری دارد؟
لطف کنید پاسخ دهید
ویرایش شده: عکس ویرایش شده است. لطفا از این پس عکس سکه روی دست پیوست نفرمایید ، چون تایید نمی شود.