0
مدال بیست و پنجمین سال سلطنت
با سلام.
از کارشناسان گرامی خواهشمندم که اصالت، کیفیت و ارزش حدودی این مدال را تعیین فرمایند. متشکر
این هم دو تصویر دیگر از مدال فوق:
ممنون جناب تدین. ولی ارزش این مدال قاعدتا خیلی بیش از ۱.۵ تا ۲ میلیون است. چراکه در صورت تأیید اصالت، از نمونه های ضرب فرانسه هست.