0
اسکناس 200 ریال پهلوی
با سلام
لطفا قیمت اسکناس ۲۰۰ ریالی فوق را بفرمائید.
ایا عکس پشت شهیاد خالی چاپ شده با این اسکناس چقدر فرق دارد؟