0
تمیز کردن سکه خارجی
با سلام
ایا سکه خارجی هم تمیز شود از کیفیت و قیمت ان کم میشود؟